Jatkokoulutus personal trainereille.

Koulutusteemat

pt 2.0 – asiantuntijakoulutus

Suorituskykyvalmennus

Voima- ja kestävyysharjoittelun ammattiosaaminen on personal trainer -toiminnan ytimessä. Koulutuksessa opit tutkimusnäyttöön perustuvat tavat kehittää fyysistä suorituskykyä.

Ravintovalmennus

Ravitsemus on tärkeässä roolissa sekä elintapavalmennuksessa että suorituskyvyn kehittämisessä. Personal trainerin osaamiseen kuuluu ravintoanalyysit ja ravitsemussuunnitelmat.

Valmennusliiketoiminta

Liikunta-alalla voi työskennellä monella tavalla, mutta oman toiminnan suunnittelu taloudellisesti kannattavaksi on motivoivan työskentelyn perusta riippummatta siitä, oletko yrittäjä vai työntekijä.

Yksilövalmennuksen asiantuntija

Tavoitteellinen voimaharjoittelu

Syvennymme maksimi- ja lihasmassaharjoittelun adaptaatioihin ja tuloksellisiin ohjelmointimenetelmiin heti ensimmäisellä jaksolla.

 • Voimaharjoittelun adaptaatiot elimistössä
 • Mitä tutkimusnäyttö kertoo harjoitusärsykkeistä
 • Perusperiaatteet nousujohteisen harjoittelun ja ohjelmoinnin taustalla
 • Voiko palautumista nopeuttaa
 • Katsaus toiminnalliseen anatomiaan voimaharjoittelun näkökulmasta
 • Lihasmassan kasvatus nyt ja ennen
 • Volyymin ja intensiteetin suhde hypertrofisessa harjoittelussa
 • Tarvitseeko lihasmassaharjoittelua ohjelmoida
 • Asiakkaan harjoitustaustan vaikutus valmentajan työskentelyyn
 • Mitä tehdä, kun lihasmassa ei kasva
 • Maksimivoima kehonkoostumustavoitteiden näkökulmasta
 • Maksimivoima suorituskykytavoitteiden näkökulmasta
 • Volyymin ja intensiteetin suhde maksimivoimaharjoittelussa
 • Maksimivoima ja liikkeen spesifisyys ja “siirtovaikutus”
 • Maksimivoimaharjoittelun annostelumallit
 • Asiakkaan alkutilanteen analysointi ja testaaminen
 • Harjoittelun ohjelmointi: ennustaminen vs suunnittelu ja reagointi
 • Mitä tutkimusnäyttö kertoo harjoitusvolyymeista
 • Asiakkaiden erilaiset tavoitteet: toimintakyvystä fitnesslavoille
 • Harjoitusympäristön vaikutus valmentajan työskentelyyn
 • Käytännön työkalut tuloksellisen valmennuksen toteuttamiseksi

kestävyysharjoittelu ja energiantuotto

Toisen jakson aiheena on kestävyysharjoittelun adaptaatiot ja terveysvaikutukset sekä erilaiset harjoitusympäristöt.

 • Kestävyysharjoittelun yleisadaptaatiot elimistössä
 • Lajinomaiset spesifit adaptaatiot kestävyyslajeissa
 • Energian tuottaminen eri harjoitusvaatimuksissa
 • Onko kestävyysharjoittelun klassinen jaottelu edelleen ajankohtainen
 • Mitä tutkimusnäyttö kertoo kestävyyskunnon ja terveyden yhteydestä
 • Eri harjoitustavoitteiden kestävyysvaatimukset
 • Minkälaisia testejä kestävyysominaisuuksia tutkittaessa käytetään
 • Peruskestävyyden ja “pohjakunnon” harjoittaminen aloittelijoilla vs kokeneilla harjoittelijoilla
 • Intervalliharjoittelun laaja kirjo
 • HIIT – MIIT – SIT – LISS – WTF?
 • Kestävyyskunnon kehittäminen kuntosaliympäristössä
 • Syke- ja tehomittareiden hyödyntäminen yksilövalmennuksessa

Lähijakson teemoja ovat tavoitteellinen kuntosaliharjoittelu, voima- ja kestävyysharjoittelun ohjelmointi sekä valmennettavan pitkäaikaisen kehityksen varmistaminen. Teoriatiedon lisäksi viikonloppu sisältää runsaasti käytännön harjoittelua.

KÄYTÄNTÖ:

 • Yksilöllinen kartoitus ja kuntotestaus
 • “Valmentajan silmän” kehittäminen (liikkumisen ja liiketekniikoiden tarkastelu)
 • Toiminnallisen anatomian soveltaminen voimaharjoitteluvalmennuksessa
 • Voimaharjoittelun liikepankin kulmakivet ja variaatiot
  • Maksimivoiman näkökulmasta
  • Lihasmassan kasvatuksen näkökulmasta

Ravitsemus suorituskykytavoitteissa

Kolmannella jaksolla käsittelemme ravitsemusta erilaisten harjoitustavoitteiden näkökulmasta. 

 • Eri makroravintoaineiden käyttäytyminen elimistössä
 • Yksilöllinen energiantarve ja -saatavuus
 • Liikunnan vaikutus mikroravinteiden tarpeeseen
 • Mitä tutkimusnäyttö kertoo lisäravinteista
 • Kuntoliikkujan ravitsemusvaatimukset
 • Kestävyysurheilijan ravitsemusvaatimukset
 • Voimaurheilijan ravitsemusvaatimukset
 • Tavoitteellisen harjoittelijan arjen ravitsemusstrategiat
 • Ravitsemusstrategiat kilpailusuorituksissa
 • Ravitsemusongelmien ja ylikuormituksen yhteys
 • Ravinnon vaikutus kognitiiviseen suorituskykyyn
 • Ravintoanalyysin toteuttaminen ja vaikutukset valmennukseen
 • Ravitsemusongelmien havainnointi valmennuksessa
 • Ruokavaliorajoitusten huomioiminen
 • Ravintovalmennuksen tarjoaminen ja toiminnan rajat

Kehonkoostumuksen optimointi

Neljännen jakson aiheena on ravitsemuksen ja harjoittelun yhteispeli lihas- ja rasvamassan muutostavoitteissa.

 • Painoon ja kehonkoostumukseen vaikuttavat tekijät
 • Kehonkoostumustavoitteet yksilövalmennuksessa
 • Yksilöllinen tilannekartoitus ja ravitsemussuunnitelma
 • Tyypillisimmät haasteet ravintovalmennuksessa
 • Mitä tutkimusnäyttö kertoo ruokavalion ja hypertrofian yhteydestä
 • Onko lihasmassan kasvattaminen energiavajeessa mahdollista
 • Bulkkaus 2020-luvulla – epäterveellisen rasvamassan minimointi
 • Ravitsemuksen merkitys voimaharjoittelusta palautumiseen
 • Mitä tutkimusnäyttö kertoo painonpudotusruokavalioista
 • Kestävyysharjoittelun merkitys painonpudotuksessa
 • Tavoitteellisen kuntosaliharjoittelijan dieettistrategiat
 • Broscience kehonrakennus- ja fitness-ravitsemuksessa
 • Dieettijaksot ja pitkän ajan harjoitustavoitteet valmennuksessa
 • Liikunnan ja aktiivisuuden vaikutus kuntoilijan painonpudotustavoitteessa
 • Harjoittelun ohjelmointi erilaisten energiansaatavuusjaksojen aikana
 • Painonveto urheilulajeissa – turhaa vai tarpeellista
 • Fysiologisten reaktioiden tarkkailu ja kuormituksen seuranta
 • Mitä tutkimusnäyttö kertoo kehonkoostumuksen mittaamisesta

Valmentajan syventävä ammattiosaaminen

Keskitymme viidennellä jaksolla aihepiireihin, jotka ovat valmentajan ammattitaidon ulkokehällä.

20.3.2023 – 16.4.2023

 • Tyypilliset terveyshuolet ja vammat, joita valmennusasiakkaat kohtaavat
 • Valmentajan rooli kuntoutuksessa
 • Kipu ja harjoittelu
 • Harjoittelun ohjelmointi kuntoutuksen aikana
 • Harjoittelun ulkopuolisten kuormitustekijöiden huomiointi valmennuksessa
 • Valmentajan roolin määrittely ja vahvistaminen
 • Psyykkisen valmennuksen työkalut arjen valmennustyössä
 • Pitkäaikaisessa valmennussuhteessa tapahtuvat muutokset
 • Valmentajan ammatillinen kehittyminen
 • Yhteistyö muiden asiantuntijoiden kanssa
 • Valmennettavilta ja valmennustyöstä oppiminen
 • Valmentajan uramahdollisuudet
 • Lasten ja nuorten valmentaminen
 • Ikääntyneiden toimintakyvyn kehittäminen
 • Elintapasairauksiin vaikuttaminen valmennuksen keinoin

Valmennusliiketoiminnan rakentaminen

Viimeinen jakso opettaa tekemään valmentamisesta mielekkään ammatin olit sitten työsuhteessa tai yrittäjänä.

 • Personal trainerin erilaiset ansaintamallit
 • Työsuhteessa liikunnan ammattilaisena
 • Oman yrityksen perustaminen
 • Oman erikoisosaamisalueen vahvistaminen
 • Asiakashankinta
 • Digitaalisen asiakaspolun rakentaminen
 • Onboarding-prosessit uudelle valmennusasiakkaalle
 • Moninaiset markkinointimahdollisuudet
 • Työssä tarvittavien materiaalien rakentaminen
 • Oman valmennusbrändin kehittäminen
 • Hybridivalmennus modernina valmennusmuotona
 • Hinnoittelu ja tulevaisuuden suunnittelu

Toisella lähijaksolla omaa valmentajuutta ja yksilöllistä valmennusmallia jatkokehitetään niin, että kouluttautujalla on valmennuksellinen ja taloudellinen intressi yksilövalmennuksen kehittämiseen. Harjoittelun ohjelmointimalleja vahvistetaan ja liitetään käytännön harjoittelussa osaksi ohjaamistaitoja.

KÄYTÄNTÖ:

 • Nopeusvoimaosioista buustia tavoitteelliseen voimaharjoitteluun
 • Kestävyyskuntoilijan voimaharjoittelu
 • Maksimivoima- ja lihasmassaharjoittelun “erikoistekniikat”
 • Ohjaustoiminnan kehittäminen yksilövalmennusasiakkaan eduksi

pt

2.0

Koulutuksessa saat uuden asiantuntijaluennon joka viikko puolen vuoden ajan. Kerran kuukaudessa on etäkoulutuspäivä, jossa aihealueen asiantuntijat kouluttavat jakson aiheista. Koulutus on interaktiivista, osallistujat huomioivaa toimintaa. Puolen vuoden koulutus sisältää lisäksi kaksi viikonlopun mittaista lähijaksoa Lahden OP Centerillä, jossa pääset verkostoitumaan ja syventämään asiantuntemustasi yksilövalmennuksen erikoisosaajaksi.

0
asiantuntijaluentoa
0
etäkoulutuspäivää
0
lähiviikonloppua
0
kuukautta

Ei avoimia koulutuksia

Scroll to Top
[lrm_form default_tab="register" logged_in_message="Olet kirjautunut sisään."]

suorituskykyvalmentaja