SUORITUSKYKY-
VALMENTAJA-
KOULUTUS

Tällä hetkellä ei avoimia koulutuspaikkoja

SUORITUSKYKYVALMENTAJAKOULUTUS

Kuuden päivän suorituskykyvalmentajakoulutus yhdistää fysiikkaharjoittelun eri osa-alueiden tutkimusnäytön ja käytännön valmennuskokemuksen. Se on erinomainen koulutus urheilu- ja fysiikkavalmentajille, personal trainereille, kuntoutusalan ammattilaisille, opiskelijoille ja tavoitteellisille harjoittelijoille ajantasaisen tiedon opiskeluun.

Koulutuksen käyneiden antama keskiarvosana =

KOULUTUS

Koulutuksen tavoitteet

Ajantasainen tutkimustieto kohtaa valmennuskokemuksen

Lupauksemme mukaisesti tarjolla on kattava teoriatausta fyysisen harjoittelun ajantasaisesta tutkimustiedosta ja parhaista valmennuskäytännöistä. Iltapäivien harjoitusosuudet nitovat opiskellut asiat käytäntöön ja antavat runsaasti työkaluja kotiinvietäväksi.

Tavoitteena parempi valmennus ja tehokkaampi harjoittelu

Suorituskykyvalmentaja on olemassa, jotta Suomen kentillä ja kuntosaleilla toteutettaisiin parasta mahdollista harjoittelua. Olemme onnistuneet vasta, kun asiakkaamme saavat siirrettyä tiedon käytäntöön. Siksi  rakennamme koulutuksia, joiden ensisijainen tavoite on parempi valmennus ja tehokkaampi harjoittelu. 

Suorituskykyvalmentajakoulutuksessa tarjoamme kattavan työkalupakin käytännön harjoitteita iltapäivien demo-osuuksissa. Käytännön tekeminen yhdistää opiskellun teoriatiedon omaan valmennustyöhön ja harjoitteluun, mikä onkin koulutuksemme ehdoton päämäärä osallistujan näkökulmasta.

Kurssi
0 h opetusta
+ etätehtävä
KOULUTUS

Tule mukaan!

KOULUTUS

Suorituskykyvalmentajan koulutukset

Ainutlaatuinen

Koulutuksemme yhdistää fysiikkaharjoittelun tutkimusnäytön ja valmennuskokemuksen laajudessaan Suomessa ennennäkemättömällä tavalla.

Keskusteleva

Koulutustyylimme on keskusteleva. Ainoa päämäärämme on, että Sinä saat vietyä oppimasi asiat käytäntöön. Näin edistämme kotimaisen valmennuskulttuurin kehitystä.

Monipuolinen

Saat yhdessä koulutuksessa valtavan määrän tietoa ja työkaluja. Kouluttajamme ovat valmennus-, liikunta- ja kuntoutusalan ammattilaisia.

Suorituskykyvalmentajakoulutus

Suorituskykyvalmentaja-
koulutuksen sisältö

Koulutuspäivinä opiskelua on klo 9-16, josta klo 12-13 on lounastauko. Tarjoamme aamuisin kahvia ja pientä purtavaa. 

Suorituskykyharjoittelun perusperiaatteet:

 • Lajin ja yksilön liikekielen analysointi ja vaikutus harjoitteluun
 • Suorituskyvyn testaus ja testien valinta
 • Aerobisten perusominaisuuksien kehittäminen
 • Maksimivoima suorituskyvyn pohjaominaisuutena
 • Kehonkoostumuksen vaikutus suorituskykyyn (/lihasmassaharjoittelu)
 • Yleisominaisuuksista kohti erikoisominaisuuksia
 • Kehonpainoharjoittelun sovellutukset eri voiman lajeissa

Ensimmäisenä koulutusviikonloppuna perehdytään suorituskykyharjoitteluun biomekaanista ja kuormitusfysiologista näkökulmaa painottaen. Yleisominaisuuksien testaamisesta ja kehittämisestä edetään kohti yksityiskohtaisempaa testaamista ja harjoittelua peilaten useita eri urheilulajeja. Käytännön harjoitteissa rakennetaan jatkumo kuvaamaan urheilijan tai kuntoilijan ominaisuuksien kehittämistä ja testaamista vuosien varrella. Lisäksi opetellaan käyttämään kehonpainoa monipuolisesti eri voiman lajien kehittämiseksi ja loukkaantumisriskin pienentämiseksi.

Nopeusominaisuuksien kehittäminen:

 • Täsmällisen analyysin merkitys
 • Suorituskohtainen voimantuottoaika ja vaikutus harjoitteluun
 • Nopeusvoimaominaisuuksien testaaminen
 • Energiantuottosysteeminen harjoittaminen
 • Voima-nopeus-käyrän monipuolinen harjoittaminen
 • Suoran juoksunopeuden kehittäminen
 • Suunnanmuutoskyvyn ja -nopeuden kehittäminen
 • Ketteryysharjoittelu (reagointi ja päätöksenteko)
 • Plyometrinen harjoittelu (ala- ja ylävartalon hyppyharjoittelu)

Nopeus on suorituskyvyn kannalta niin oleellinen ominaisuus, että sen käsittelyyn käytetään koko toinen viikonloppu. Koulutuksessa selviää, kuinka huolellisen analyysin perusteella ohjelmoidaan nopeusvoimaharjoittelua vastaamaan vaadittuja voimantuottoaikoja. Käytännön osuuksissa keskitytään erikseen sekä suoran juoksunopeuden että suunnanmuutos- ja ketteryysominaisuuksien kehittämiseen. Lisäksi luvassa on tuhti paketti hyppy- ja loikkaharjoittelusta. sekä eri energiantuottosysteemien kehittämisestä nopeus- ja teholajeissa. Kaikista näistä tiedoista on hyötyä sekä kuntoilijoiden että urheilijoiden valmennuksessa.

Kehitettävien ominaisuuksien ohjelmointi:

 • Valmennuksen kausisuunnittelu
 • Klassiset periodisaatiomallit ja niiden kritiikki
 • Sukupuolierot harjoittelun ohjelmoinnissa
 • Päiväntarkka harjoitusohjelmointi
 • Nopeusperusteinen harjoittelu ja vireystilan arviointi
 • Lähestyminen lajisuoritusta ja kilpailuun valmistautuminen
 • Kurssiharjoitus
 • Q&A

Kolmas viikonloppu nitoo yhteen aiempina koulutuspäivinä opetellut taidot testata ja kehittää eri liikkumismuodoissa tarvittavia ominaisuuksia. Yksittäisten ominaisuuksien sijaan rakennetaan laaja kokonaisuus, jossa harjoitettavat ominaisuudet kasautuvat synergisesti toistensa lomaan. Viimeisenä koulutusviikonloppuna opetellaan lisäksi tuomaan saavutettu suorituskyky esiin oikeaoppisella herkistelyharjoittelulla. Viikonlopun aikana esitellään koulutettavien tekemät ”kurssityöt” (ominaisuuskartoitus ja testiprotokollan rakentaminen valitsemalleen lajille), joita voi hyödyntää suoraan omassa työssä tai harjoittelussa.

Osallistujat saavat kurssimateriaalin sähköisesti henkilökohtaiseen käyttöönsä. Kurssin käytännön osuudessa saa kuvata harjoitteita, mikäli osallistujat antavat siihen luvan. Koulutuksen suorittamisesta saa todistuksen.