Mikä koulutus?

Suorituskykyvalmentaja-koulutus on kolmen viikonlopun (3×2 päivää = 42h) lisäkoulutus fyysisen harjoittelun ammattilaisille ja sellaiseksi aikoville. Koulutuksen kohderyhmää ovat voima- ja fysiikkavalmentajat, personal trainerit, urheilijoiden kanssa työskentelevät kuntoutusalan ammattilaiset, urheilijat ja tavoitteelliset harjoittelijat. Koulutukseen osallistuva hyötyy toiminnallisen anatomian ja kuormitusfysiologian perusteiden tuntemuksesta.

Kolme koulutusviikonloppua on jaettu aihepiireiltään seuraavasti:

Suorituskykyharjoittelun perusperiaatteet (vkl 1)

 • Lajin liikekielen analysointi ja vaikutus harjoitteluun
 • Urheilijan kuntotestaus ja testien valinta
 • Maksimivoima suorituskyvyn pohjaominaisuutena
 • Kehonkoostumuksen vaikutus suorituskykyyn (/lihasmassaharjoittelu)
 • Yleisominaisuuksista kohti lajiominaisuuksia
 • Kehonpainoharjoittelun sovellutukset eri voiman lajeissa

Ensimmäisenä koulutusviikonloppuna perehdytään suorituskykyharjoitteluun biomekaanista ja kuormitusfysiologista näkökulmaa painottaen. Yleisominaisuuksien testaamisesta ja kehittämisestä edetään kohti lajinomaisempaa testaamista ja harjoittelua peilaten useita eri urheilulajeja. Käytännön harjoitteissa rakennetaan jatkumo kuvaamaan urheilijan ominaisuuksien kehittämistä ja testaamista vuosien varrella. Lisäksi opetellaan käyttämään kehonpainoa monipuolisesti eri voiman lajien kehittämiseksi ja loukkaantumisriskin pienentämiseksi.

Nopeusominaisuuksien kehittäminen (vkl 2)

 • Täsmällisen lajianalyysin merkitys
 • Suorituskohtainen voimantuottoaika ja vaikutus harjoitteluun
 • Voima-nopeus-käyrän monipuolinen harjoittaminen
 • Lineaarisen nopeuden kehittäminen
 • Suunnanmuutoskyvyn ja -nopeuden kehittäminen
 • Ketteryysharjoittelu
 • Plyometrinen harjoittelu

Nopeus on urheilussa niin oleellinen ominaisuus, että sen käsittelyyn käytetään koko toinen viikonloppu. Koulutuksessa selviää, kuinka lajianalyysin perusteella ohjelmoidaan nopeusvoimaharjoittelua vastaamaan lajinomaisia voimantuottoaikoja. Käytännön osuuksissa keskitytään erikseen sekä suoran juoksunopeuden että suunnanmuutos- ja ketteryysominaisuuksien kehittämiseen. Lisäksi luvassa on tuhti paketti hyppy- ja loikkaharjoittelusta. Tämä viikonloppu on ehdottomasti koettava!

Kehitettävien ominaisuuksien ohjelmointi (vkl 3)

 • Eri energiantuottomekanismien harjoittaminen
 • Valmennuksen kausisuunnittelu
 • Toimivimmat periodisaatiomallit
 • Päiväntarkka harjoitusohjelmointi
 • Lähestyminen lajisuoritusta ja herkistely
 • Kurssiharjoitus
 • Q&A

Kolmas viikonloppu nitoo yhteen aiempina koulutuspäivinä opetellut taidot testata ja kehittää eri urheilumuodoissa tarvittavia ominaisuuksia. Yksittäisten ominaisuuksien sijaan rakennetaan laaja kokonaisuus, jossa harjoitettavat ominaisuudet kasautuvat synergisesti toistensa lomaan. Uutena asiana otetaan käsittelyyn eri energiantuottosysteemien harjoittaminen ja harjoittelun yhdistäminen muiden ominaisuuksien kehittämiseen. Viimeisenä koulutusviikonloppuna opetellaan lisäksi tuomaan saavutettu suorituskyky esiin oikeaoppisella herkistelyharjoittelulla. Viikonlopun kruunaavat koulutettavien toisilleen tekemät ”kurssityöt” (pienryhmissä yleisominaisuus-lajiominaisuusjatkumon rakentaminen valitsemalleen lajille).

Kaikki koulutuspäivät sisältävät kolmen tunnin luento-osuuden ja kolmen tunnin käytännön osuuden. Välissä pidetään tunnin omakustanteinen ruokatauko (lähellä on kauppoja ja ravintoloita, myös omat eväät saa kylmään). Tarjoamme aamukahvit ja pientä purtavaa.

Osallistujat saavat kurssimateriaalin sähköisesti henkilökohtaiseen käyttöönsä. Kurssin käytännön osuudessa saa kuvata harjoitteita, mikäli osallistujat antavat siihen luvan. Koulutuksen suorittamisesta saa todistuksen.