Viisi vinkkiä kuntokeskuksen PT-yrittäjälle

Personal trainer harjoittaa ammattiaan useimmiten toiminimen tai laskutuspalvelun kautta. Yrittäjämäinen ote voi tuoda tulleessaan enemmän vapauksia ja paksumman lompakon. Lue miten.
PT valmentaa kuntokeskuksessa
PT valmentaa kuntokeskuksessa
PT-yrittäjyys on tänä päivänä kuntokeskuksissa normi. Poimi vinkit talteen.

Liikunta-alalla ja erityisesti kuntokeskuksissa on tyypillistä toimia oman yrityksen kautta tai laskutuspalvelua hyödyntäen. Osa työtehtävistä saattaa olla “alihankinnallisia”, jolloin työtä tehdään toisen yrittäjän tiloissa ja jopa kokonaan ilman itsenäistä asiakashankintaa. Varsinkin uran alkutaipaleella olevalle voi olla hyvin epäselvää, mitä varsinaiseen yrittäjyyteen kuuluu, joten otetaanpa asia tarkastelun alle.

Yrittäjän tunnistaa pääsääntöisesti siitä, että hän kantaa toiminnastaan taloudellista riskiä. Taloudellinen riski ei voi olla ainoastaan töiden loppuminen, sillä sama riski on olemassa myös palkkasuhteessa. Sen sijaan, jos töiden loppumisesta huolimatta yritystoiminnasta aiheutuu edelleen kohtuullisia tai merkittäviä kuluja, niin kyse on taloudellisesta riskistä. Tämä on tilanne erityisesti työnantajayrityksillä, joiden tulee huolehtia työntekijöidensä palkanmaksusta myös heikon tuloksen aikana. Samoin vuokran ja muiden kiinteiden kulujen jatkuminen liikevaihdosta riippumattomana tekijänä aiheuttaa yrittäjyyteen kuuluvan taloudellisen riskin.

Ammatinharjoittajan ja yrittäjän arkeen kuuluu eroavaisuuksia.

Personal traineria, joka toimii yhden tai useamman kuntokeskuksen valmennusalihankkijana, voisi kuvailla ammatinharjoittajaksi, ellei hän tee yrittäjälle tyypillisiä toimia, kuten aktiivista asiakashankintaa, markkinointia, taloudellista suunnittelua, investointeja ja toiminnan suunnittelua. Ammatin harjoittamisessa tällä tavalla ei ole lainkaan vikaa, mutta se myös asettaa selkeät raamit toiminnan kasvulle. Jos siis tavoittelet yritystoiminnan kehittämistä pitkällä aikavälillä, niin ota huomioon ainakin nämä viisi asiaa.

1. Erota työn tekeminen ja yrityksen kehittäminen toisistaan

Useimmat meistä huomaavat yrittäjiksi ryhtyessään, että työtehtävät lisääntyvät, mutta kukaan ei maksa kuittien kokoamisesta ja verotietojen ilmoittamisesta ynnä muista pakollisista tehtävistä pennin pyörylää. Sen sijaan yrittäminen tuo mukanaan lisäkustannuksia, kuten kirjanpitäjän, laskutus- ja pankkipalvelut, yel-maksut, vakuutukset jne. Tuntipalkka-ajattelu johtaa pahimmillaan siihen, että kokonaiskustannukset pääsevät yllättämään tuntityöhön keskittyvän yrittäjän.

Niinpä onkin hyvä heti alusta lähtien ymmärtää, että yrittämiseen kuuluu työroolin lisäksi useita muita rooleja. Ajan myötä rooleja voi usein delegoida muille työntekijöille tai ostopalvelijoille, mutta kassavirran vasta rakentuessa hommat on hoidettava itse. Suosittelenkin, että lasket sekä viikkotyöaikaasi että hintoihisi mukaan pakolliset paperityöt, ilmoitukset, yhteistyökumppanien kontaktoinnit ja muut tarvittavat toimenpiteet.

Valmennusyrittäjä urakoi muuallakin kuin salilla.

Näiden pakollisten toimien lisäksi olisi tärkeää ehtiä suunnitella ja kehittää yrityksen toimintaa kuluvaa kuukautta eteenpäin. On aivan ok aluksi täyttää kalenteria asiakastapaamisilla ja niiden ulkopuolella hoitaa laskutusta ja markkinointia, mutta toiminnan vakiintuessa on viimeistään tarkistettava kompassin suuntima ja tehtävä nenää pidemmälle johtavia suunnitelmia yritystoiminnan tavoitteista tulevaisuudessa. Tämä ei toki ole valmennuksen ammattilaiselle uutta, sillä olemmehan tavoitteiden asettamisen ja niiden saavuttamisen asiantuntijoita!

2. Rakenna prosesseja, jotka eivät riipu toimeksiantajastasi

Kun personal trainer toimii kuntokeskuksen alihankkijana, niin vaarana on tuudittautua ajatukseen, että asiakkaat tipahtavat taivaasta eteen ilman omia toimenpiteitä. Itse asiassa näin saattaa ollakin, mutta mitä tapahtuu siinä vaiheessa, jos toimeksiantava yritys lopettaa toimintansa? Tästä syystä PT:n kannattaa ajatella aktiivista asiakashankintaa ja oman tunnettuuden kasvattamista sellaisten prosessien rakentamisena, jotka kantavat, vaikka joutuisi vaihtamaan toimeksiantavaa kuntokeskusta tai työnantajaa.

Blogit ja somealustat tarjoavat valmentajalle väylän rakentaa riippumattomia prosesseja.

Menisin jopa niin pitkälle, että kehottaisin valmentajia hyödyntämään aktiivisesti satojen tuhansien eurojen välineistöä, tiloja ja sitoutunutta asiakaskuntaa, joka on valmentajan käytössä kuntokeskuksessa toimiessaan. Alihankintasopimuksen ollessa voimassa valmentajan aktiivinen myyntityö sataa molempien toimijoiden laariin, mutta yhteistyön katketessa valmentajakaan ei jää tyhjän päälle: hänellä on omistamaansa kuva- ja videomateriaalia, suosituksia, some- ja blogitekstejä, sähköpostilistaa ja kaikkea muuta materiaalia, jota hän on rakentanut toimeksiantosuhteen aikana. Vaikka valmentaja ei voi eikä hänen kannata yrittää “varastaa” asiakkaita kuntosalilta yhteistyön päättyessä, niin hänellä on käytössään kaikki edellä mainitut resurssit.

3. Hajauta hieman, mutta älä liiaksi

Kuntokeskus saattaa toivoa, että valmentaja toimisi yksinoikeudella heidän tiloissaan, mutta tähän on yleensä mahdollisuus vain työsuhteessa. Yrittäjällä taas tulee olla vapaus harjoittaa yritystoimintaansa muuallakin – tietenkin huomioiden suoranaisen haitan aiheuttaminen toimeksiantajalle. Yritystoiminnassa on vaarallista olla vain yhden asiakkaan varassa, sillä rahahanan tyrehtyessä joutuu turvautumaan äkkinäisiin toimenpiteisiin. Toisaalta liiallinen hajauttaminen johtaa siihen, että yrittäjä juoksee pää kolmantena jalkana ympäri kaupunkia irtotuntien perässä, eikä aikaa jää kalenterin hallintaan saati toiminnan pitkäaikaisempaan suunnitteluun.

Tule mukaan personal trainereille ja kuntokeskusyrittäjille suunnattuun seminaariin.

Parasta on keskittää suurin osa toiminnasta yhteen paikkaan, jolloin omaa myyntiään voi kasvattaa riittävälle tasolle ilman, että logistiset haasteet tai “välitunnit” syövät potentiaalista tuloa. Sen lisäksi on hyvä olla jokin toinen tulonlähde, jota voi tarvittaessa pyrkiä kasvattamaan, jos ensimmäinen lähde tyrehtyy. Esimerkiksi muilla paikkakunnilla harjoittelevien etävalmennettavien palveleminen voi toimia hyvänä lisänä oman kuntokeskuksen lähivalmennettavien lisäksi. Tällöin kaksi erilaista tulonlähdettä tukevat ammattitaidon kehittymistä huomattavasti paremmin, kuin esimerkiksi valmentajan ja postinjakajan töiden yhdistäminen.

4. Toimi alihankkijana, kuten toimisit yrittäjänä

Alihankkijana paras tapa suhtautua kuntokeskuksessa työskentelyyn on toimia, kuten toimisi itse yrittäjänä asiakkaiden kanssa. Sen sijaan, että on “vain töissä”, niin tulee ymmärtää, että asiakaskokemus ja asiakkaan sitoutuminen palveluun vaikuttavat omaan tilipussiin. Olemassa oleva asiakas on aina arvokkaampi kuin uusi asiakas; hänhän on jo luottanut sinuun, ja luottaa jatkossakin, jos osoitat palvelusi arvon yhä uudelleen. Palvelun tason laskiessa valmentajan väsymyksen tai kiinnostuksen hiipuessa asiakas ymmärtää kyllä vaihtaa maisemaa nopeasti.

Asenteemme vaikuttaa ympäröiviin ihmisiin – halusimme tai emme.

Vastuuta asiakaskokemuksesta ja asiakkaan sitoutumisesta ei voi siirtää toisille, vaan kaikkien keskuksessa toimivien tulee toimia yhteisen hyvän eteen. On hyvä muistaa, että asiakkaan kertoessa palvelun ja valmennuksen laadusta ystävilleen, niin sinä henkilökohtaisena valmentajana olet aina ensimmäisenä tulilinjalla. Siksi tyylikäs käytös ja asiakkaan etu on hyvä pitää mielessä loppuun asti, vaikka tietäisikin yhteisen valmennustaipaleen olevan tulossa päätökseen.

5. Työskentele omien arvojesi mukaisesti

Kaikilla yrityksillä on arvot – joko yrityskulttuuriin strategiatyöllä juurrutetut tai sattuman seurauksena syntyneet. Yleensä ensin mainitut ovat parempi vaihtoehto. Yhden naisen tai miehen yrityksessä arvot ovat yhtä kuin yrittäjälle työssään merkitykselliset asiat. Joku painottaa asiakkaan kokemaa hyvinvointia, toinen tuloksia hinnalla millä hyvänsä, kolmannelle täysi kalenteri on pääasia ja neljäs arvostaa vähäisen työmäärän mahdollistamaa runsasta vapaa-aikaa. Oli omat arvosi mitä tahansa, niin pidättäydy niissä (pienellä joustovaralla), sillä muutoin olet ongelmissa ennemmin tai myöhemmin.

Joskus omat arvot asettuvat vastakkain ympärillä olevan organisaation ja toisten ihmisten kanssa. Silloin on aika vetää johtopäätös, että asioiden on muututtava. Jos emme voi muuttaa toimintaympäristöä, tai vaikuttaa muihin ihmisiin positiivisesti, niin meidän on parempi etsiä omia arvojamme vastaava yhteistyökumppani. Tilanne on kivulias, jos taakse jää miellyttävä asiakaskunta, mutta yrittäjän oma hyvinvointi on elinehto menestyvälle yritystoiminnalle.

Ps. Oletko perustamassa yritystä tai kaipaat vinkkejä valmennusyrittäjänä toimimiseen? JOPA-alustalla on uusi osio Yrittäjyys & työelämä, jossa ensimmäisenä tunnin luento valmennusalan yrityksen perustamisesta. Tsekkaa ja kommentoi!

Kommentoi

Suorituskykyvalmentaja

Autamme valmentajia kehittymään ammatissaan ja tavoitteellisia harjoittelijoita parantamaan tuloksiaan. 

Tuoreimmat julkaisut

Mitä on kehonhuolto ja onko se tarpeellista?

Kehonhuoltoa on vaikea määritellä, silti monet kokevat tekevänsä sitä liian vähän. Tarkastellaan tilannetta eri näkökulmista.

Alaselkäkivun ABC valmentajalle

Alaselkäkipu on ikävä oire, joka häiritsee harjoittelua ja arkielämää. Onneksi useimmiten taustalla ei ole varsinaista vauriota, ja ongelmaa voidaan hallita valmennuksellisilla toimilla.

Korona-ajan opetukset valmentajalle – TOP 3

Korona ja sen mukanaan tuomat yhteiskunnalliset ilmiöt vaikuttavat liikunta-alan ammattilaisten elämään – mutta ei pelkästään negatiivisesti. Lue mitä oppeja voimme ottaa mukaan tulevaisuutta ajatellen.

Pidätkö meistä?

Esittelymme

Liity Sisäpiiriin

Lähettämällä lomakkeen liityt postituslistallemme. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Scroll to Top
[lrm_form default_tab="register" logged_in_message="Olet kirjautunut sisään."]

suorituskykyvalmentaja