Koulutuksen järjestänä toimii AL Sports Performance Oy / Suorituskykyvalmentaja Group (myöhemmin toimittaja), jolta palvelun tilaaja (myöhemmin asiakas) ostaa koulutuksen.

Koulutuksen hinta on 1340 € (sis. alv 24 %). Koulutuksen voi maksaa kertamaksulla tai erämaksulla kahdessa tai neljässä erässä. Erämaksuun lisätään laskutuslisä 15€/lasku, joka sisältyy ilmoitettuun erämaksuhintaan. Kaikki laskut lähetetään sähköpostitse asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Kertamaksu erääntyy maksettavaksi 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Erämaksuvaihtoehdossa ensimmäinen eräpäivä on 28 vuorokautta ennen koulutuksen alkua, ja tämän jälkeen kalenterikuukauden välein, kunnes asiakkaan valitsema erämäärä on täytetty.

Kertamaksu tai 1. erämaksu tulee olla suoritettuna ennen ensimmäiseen koulutusviikonloppuun osallistumista. Erääntyneet maksut siirretään muistutus- ja perintämenettelyyn ja asiakkaalta perutaan oikeus koulutuspaikkaan, elleivät toimittaja ja asiakas ole kirjallisesti sopimalla tästä poikenneet.

Mikäli koulutus perutaan toimittajan toimesta ennen koulutuksen alkua, palautetaan asiakkaan jo maksamat suoritukset täysimääräisesti takaisin. Mikäli asiakas peruu osallistumisensa kirjallisesti (sähköpostilla) yli 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua, veloitetaan laskutusmaksu 15€. Alle 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua tehtyjä peruutuksia ei huomioida, mutta asiakas voi halutessaan vaihtaa koulutukseen osallistuvan henkilön.

Äkillisissä sairaus- ym. tapauksissa toimittaja ja asiakas voivat yhteisesti sopia tästä dokumentista poikkeavan käytännön kirjallisesti.

Nämä ehdot astuvat voimaan 1.2.2020, ja koskevat kaikkia sen jälkeen alkavia Suorituskykyvalmentajakoulutuksia.

Suorituskykyvalmentaja Group